ภาษา :

รสดีเด็ด

ฉบับที่ 22,626 : วันเสาร์ ที่ 24 ก.ย. พ.ศ. 2554 : หน้า 12 เดลินิวส์ ชวนชิม