ภาษา :

รสดีเด็ด

คอลัมน์ ผู้จัดการบันเทิง สันติ เศวตวมล : วันศุกร์ที่ 23 ธ.ค. 2554 ปีที่ 4 ฉบับที่ 965