ภาษา :

รสดีเด็ด

รสดีเด็ด สยามสแควร์,รสดีเด็ด พระราม 4 : Vol.29 February 2011 : หน้า140 - 141